Namenlijst

English

De onderstaande lijst is een beknopt overzicht van de namen in de genealogie van Addeke Jans. De lijst bevat informatie van de families Rubing(h), Rubinga, en Ruibing(h). Van vrijwel alle namen is de stamreeks tot Addeke Jans bekend; het generatie nummer is aangegeven. Het streven is naar volledigheid .
Bent u een Rubingh, Ruibing of Rubenga en staat uw naam er niet bij of is de informatie niet compleet, dan gaarne een e-mail naar family@rubingh.com .
Ieder familielid die daar belangstelling voor heeft kan toegang krijgen tot de genealogie. Als tegenprestatie willen we graag aanvullende of verbeterde informatie. Een bevestiging dat alles voor elkaar is mag natuurlijk ook. De genealogie (deels parenteel) bevat aanzienlijk meer informatie dan in de enkele regel in onderstaande lijst is aangegeven.
 
De aanduiding (Rubingh) betekent dat de familienaam niet in officiële documenten is teruggevonden maar alleen voornaam en patroniem.
Een * achter de naam betekent dat de familienaam via de vrouwelijke lijn is doorgegeven.
Achter de naam ** betekent dat de familienaam via adoptie is doorgegeven.
G 5 = 5 e generatie vanaf Addeke Jans
 

          A   B  C  D   E  F   G   H   I  J   K  L  M  N   O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  INDEX

 

 

 

 

 

List of Names

Nederlands

A summary list of all names known in the Addeke Jans genealogy is given below. The list contains information of the Rubing(h), Rubinga and Ruibing(h) families. The pedigree of almost all the names is known; a generation number is indicated. A few names however are still being researched. Completeness is the ultimate goal.
If your name is Rubingh, Ruibing or Rubinga and you are not mentioned in the list or the information is incomplete, please send an e-mail to family@rubingh.com.
All family members get free access to the genealogy. In return we would like to receive additional or improved information. Confirmation that the information presented is correct will do also. The Genealogy contains substantially more information than given in the single line in the list below.
 
The indication (Rubingh) means that the familyname for that person was not found in official documents but only the first name and patronimicum.
A * behind the name indicates the familyname is aquired through a female lineage.
Two ** behind the name indicates the familyname is aquired through adoption.
G 5 = 5th generation from Addeke Jans
 
 
    A   B  C  D   E  F   G   H   I  J   K  L  M  N   O  P  Q  R  S   T  U  V  W  X  Y  Z

  INDEX