DOCUMENTEN OVERZICHT

De geschiedenis van de familie Rubingh bestaat uit een aaneenschakeling van allerlei gebeurtenissen die niet alleen voor de betreffende personen van belang zijn maar ook voor de hele gemeenschap. Deze laatste gebeurtenissen zijn vaak vastgelegd in akten en contracten die door de Kerk of door de Overheid worden opgesteld. Een aantal van deze akten en contracten zijn in de website opgenomen. 

Leuk is te zien hoe dergelijke akten en contracten werden opgesteld, wie er bij aanwezig waren, welke personen konden lezen en schrijven en welke personen alleen een kruisje konden zetten.

Opgemerkt dient te worden dat het downloaden enige tijd vraagt. De documenten zijn over het algemeen in jpeg-formaat opgeslagen om de leesbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen.  

 

Studie

De naam Addeke(s) - Import uit Oldenburgerland

Annals of Jan Rubingh

 

Geboorte akten

Geboorte aantekening van Berend Haijes Rubingh (1752)

 

Huwelijkscontracten

Huwelijkscontract van Haijo Addekes en Antjen Hindrix (1748)

Huwelijksakte van Annigje Berends Rubings en Dirk Pieters Boer (1800)

Huwelijksakte van Haijo Berends Rubingh en Marchien Bolles Haller (1806)

Huwelijksakte van Hinderikus Heijes Rubingh en Pietertje Jans Bos (1843)

 

Koopakten

Koopakte uit de boedel van Geugjen Haijes Rubingh

Koopakte uit de boedel van Hindrik Berends Rubingh

Koopakte uit de boedel van Berend Haijes Rubingh

Koopakte van pand door de erven van Hindrik Berend Rubingh

 

Geldleningen

Lening aan Hendrik Krans Rubingh

 

INDEX