KONINKLIJKE FAMILIELEDEN ?

English

Het doen van voorouderonderzoek kan leiden tot wonderbaarlijke ontdekkingen. Bijvoorbeeld het hebben van bijzondere voorouders die op zich weer (ander) bijzonder nageslacht hebben voortgebracht. Nu is het wel zo dat je uiteindelijk natuurlijk allemaal familie van elkaar bent als je maar ver genoeg in de tijd terug gaat. 

Dat laatste nu is vaak het probleem. Als er geen adellijke voorouders zijn, voorouders met bezit of voorouders die iets in het plaatselijke of landelijke bestuur in de melk hadden te brokkelen dan zal er weinig van hen zijn opgeschreven en daar moet de voorouderonderzoeker het van hebben.  

Het aantonen dat je afstamt van Karel de Grote is momenteel erg in. Kortgeleden (1999) was er een oproep aan muzikale nazaten om zich te melden voor het vormen van een orkest. Of dit iets is geworden is niet bekend. Feit is wel dat er ongeveer 40 generaties zitten tussen de huidige generaties en die van Karel de Grote. Deze 40 generaties betekent zo'n gigantische hoeveelheid personen dat vrijwel geheel Europa deze man als voorouder zou moeten hebben.   

Philips van Wassenaer's was zowel voor Jelle Rubingh  (via zoon Dirck) als voor prins Willem Alexander (via zoon Philips) een voorvader. Opvallend is dat het aantal generaties vrijwel gelijk is (27 en 25) en ook het aantal vrouwelijke schakels in de respectievelijke ketens (5 en 4).  Hun beider stamreeks is hieronder weergegeven. 

==00==

INDEX

 

 

 

 

 

 

ROYAL RELATIVES ?

Doing ancestral research can lead to unexpected discoveries. For instance the knowledge of having special ancestors which in turn have (other) special descendants. Of course when you go back in time far enough we all are related some way or another. 

The proof is the problem. Before Napoleon no civil records were kept about the ordinary people and before the 16th century no church records either. When there is no nobility involved or the ancestors had no property or other substancial possesions or no public office was taken no written proof of there existence will exist.  

Recently  (1999) there was a call for descendants from Charlemagne, in various genealogical magazines, to form an orchestra and give a performance. It is not known if this became a success. Fact is thet about 40 generations separate us from Charlemagne and this means such a tremendous amount of persons that the complete world population  must descent from him   

Philips van Wassenaer's was both for Jelle Rubingh  (through his son Dirck) as for crownprince Willem Alexander of Orange Nassau (through his son Philips) a forefather. It is remarkable that the number of generations is almost equal (27 resp. 25). Also the number of female links in both lineages are almost equal (5 resp. 4).  Both lineages are given below..

 

 

 

 

 

 

I Philips I VAN WASSENAER, geb. rond 1140, zoon van NN en NN, ondertrouw/tr.,
rond 1165, Meilindes
Was getuige bij een verdrag tussen graaf Dirk VII van Holland en hertog 
Hendrik I van Brabant.
kinderen:
1. Dirck I VAN WASSENAER, volgt II.1 direct hieronder de reeks naar Jelle Rubingh
2. Philips II VAN WASSENAER, volgt II.2 naar de koninklijke familie
3. Oda, tr. Willem van Tellingen
4. Aleid

II.1 Dirck I VAN WASSENAER, geb. rond 1170, zoon van Philips I VAN WASSENAER
en Melindes, ondertrouw/tr.,, Bertha
Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. 
Wordt vele malen in officiŽle stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk v 
W. aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was 
geweest van wijlen Vrouw Melindes, vrouw van Philips v.W. zijn vader.
kinderen:
1. Philips van Wassenaer 
2. Dirck Van Santhorst
3. Arent van Groenevelt
4. Bartholomeus I VAN WASSENAER, volgt III.1

III.1 Bartholomeus I VAN WASSENAER, geb. rond 1200, zoon van Dirck I VAN 
WASSENAER en Bertha, ondertrouw/tr.,, Onbekend
Was waarschijnlijk een bastaard zoon van Dirck I. Van deze Bartholomeus is 
verder weinig bekend.
kinderen:
1. Jacob VAN WASSENAER, volgt IV.1

IV.1 Jacob VAN WASSENAER, geb. rond 1240, zoon van Bartholomeus I VAN 
WASSENAER en NN, ondertrouw/tr.,, Onbekend
Is de stamvader van Roosenburch Hij sneuvelde als ridder 1n 1272 tegen de 
west-Friezen bij Vroonen.
kinderen:
1. Bartholomeus II VAN WASSENAER, volgt V.1
2. Jacoba - tr. met Simon van Benthem

V.1 Bartholomeus II VAN WASSENAER, geb. rond 1270, zoon van Jacob VAN 
WASSENAER en Onbekend, ondertrouw/tr.,, Onbekend
Is niets over bekend. Zijn bestaan in de genealogie kan alleen worden 
afgeleid uit het bestaan van zijn zoon. 
kinderen:
1. Jacob Bartholomeus VAN WASSENAER
2. Mourijn Bartholomeusz VAN WASSENAER, volgt VI.1

VI.1 Mourijn Bartholomeusz VAN WASSENAER, geb. rond 1295, zoon van 
Bartholomeus II VAN WASSENAER en Onbekend, ondertrouw/tr.,, Onbekend
kinderen:
1. Barthout Mourijnsz VAN WASSENAER, volgt VII.1

VII.1 Barthout Mourijnsz VAN WASSENAER, Schout, geb. rond 1320, zoon van 
Mourijn Bartholomeusz VAN WASSENAER en NN, ondertrouw/tr.,, 
In 1357 genoemd als schout van Zuidwijk
kinderen:
1. Jacob Barthoutsz VAN WASSENAER, volgt VIII.1

VIII.1 Jacob Barthoutsz VAN WASSENAER, Poorter, geb. rond 1350, zoon van 
Barthout Mourijnsz VAN WASSENAER en NN, ondertrouw/tr.,, 
In 1377 poorter in Leiden. Genoemd in 1384 in Zuidwijk 
kinderen:
1. Barthout Jacobsz - geb. rond 1380, schout van Zuidwijk 1421-1431
2. Claes Jacobs - Poorter van Leiden
3. Wouter Jacobsz - Schout van Zuidwijk 1457-1468
4. Hughe Jacobs VAN WASSENAER, volgt IX.1

IX.1 Hughe Jacobs VAN WASSENAER, geb. rond 1390, zoon van Jacob Barthoutsz 
VAN WASSENAER en NN, ondertrouw/tr.,, 
Genoemd in 1424 als welgeborene te Sassenheim
kinderen:
1. Jacob Huygensz - geb. rond 1410, ov. Lisse 1482 
2. Wouter Huigensz - in 1460 poorter in Leiden
3. Steven Huygens WASSENAAR, volgt X.1
4. Barthout Huygensz
5. Andries Huygensz

X.1 Steven Huygens WASSENAAR, ook van Wassenaer, geb. Sassenheim 00-00-1410, 
zoon van Hughe Jacobs VAN WASSENAER en Onbekend, ondertrouw/tr.,, onbekend
kinderen:
1. Willem Stevens WASSENAAR, volgt XI.1
2. NN

XI.1 Willem Stevens WASSENAAR, geb. Sassenheim 00-00-1445, zoon van Steven 
Huygens WASSENAAR en Onbekend, ondertrouw/tr.,, Onbekend
kinderen:
1. Steven Willems WASSENAAR, volgt XII.1
2. Barthout Willems - geb. rond 1478
3. Cornelis Willems - geb. rond 1480
4. Claes Willems - geb. rond 1485

XII.1 Steven Willems WASSENAAR, geb. Sassenheim rond 1474, overl. St 
Jacobiparochie rond 1537, zoon van Willem Stevens WASSENAAR en Onbekend, 
ondertrouw/tr.,, Hadewey Cornelis
kinderen:
1. Willem Stevens WASSENAAR, volgt XIII.1
2. Marichje Stevens - geb. 1527

XIII.1 Willem Stevens WASSENAAR, geb. St Jacobi Parochie 1525, overl. 
Harlingen voor l603, zoon van Steven Willems WASSENAAR en Hadewey Cornelis,
ondertrouw/tr., St Jacobi Parochie ~ 1553, Ammerens Gerryts
kinderen:
1. Steven Willems WASSENAAR, volgt XIV.1
2. Dirck Willems - 1560-1626
3. Trijn Willems - geb. 1560
4. Cornelis Willems WASSENAAR, volgt XIV.2
5. Hadie Willems - geb. 1565
6. Ammerens Willems - 1565-1654
7. Neeltje Willems - geb. 1570, tr. in 1590

XIV.1 Steven Willems WASSENAAR, geb. St Jacobi Parochie 1555, overl. St Anna 
Parochie 7 augustus 1628, zoon van Willem Stevens WASSENAAR en Ammerens 
Gerryts, ondertrouw/tr.(1), St A. Parochie rond 1580, Amerens Pieters 
BONTEMAN, tr.(2) St J. Parochie rond 1602, Jannichje Barthouts
kinderen uit huwelijk(1):
1. Dirk Stevensz - 1580-1650, tr. in 1620
2. Jelle Stevensz - geb. 1583, tr in 1609
3. Christiaen Stevensz WASSENAAR, volgt XV.1
4. Maertje Stevensz - geb. 1588, tr. in 1617
5. Wytze Stevensz
kinderen uit huwelijk(2):
6. Willem Stevensz - geb.1602
7. Pieter Stevensz - geb. 1603
8. Barthout Stevensz - geb. 1604, tr. Trijntje Walings !!??
9. Aagje Stevensz - geb. 1707
10. Adriaan Stevensz - geb. 1611
11. Cornelis Stevensz - geb. 1613

XV.1 Christiaen Stevensz WASSENAAR, geb. St Anna Parochie 1583, zoon van 
Steven Willems WASSENAAR en Amerens Pieters BONTEMAN, ondertrouw/tr., St 
Anna Parochie ~1628, Rintschje Gerbrants
kinderen:
1. Arjen Christiaens WASSENAAR, volgt XVI.1
2. Jannigjen Christiaens - geb. 1635, tr. in 1656
3. Trijntje Christiaens - geb. 1637

XVI.1 Arjen Christiaens WASSENAAR, geb. St Jacobi Parochie 1630, zoon van 
Christiaen Stevensz WASSENAAR en Rintsche Gerbrants, ondertrouw/tr., St 
Jacobi Parochie ~1664, Aechie Barthouts WASSENAAR
kinderen:
1. Christiaan Arjensz WASSENAAR, volgt XVII.1
2. Beert Arjens - geb. 1680, tr. in 1712
3. Rinsje - 1682-1706

XVII.1 Christiaan Arjensz WASSENAAR, doop St Jacobi Parochie 3 november 1665,
zoon van Arjen Christiaens WASSENAAR en Aechie Barthouts, ondertrouw/tr., 
St Jacobi Parochie 26 februari 1708, Neeltje Cornelis
kinderen:
1. Arjen Christiaans WASSENAAR, volgt XVIII.1

XVIII.1 Arjen Christiaans WASSENAAR, geb. St Jacobi Parochie 1709, zoon van 
Christiaan Arjensz WASSENAAR en Neeltje Cornelis, ondertrouw/tr., St 
Jacobi Parochie 20 april 1732, Rinsje Jobs
kinderen:
1. Job Arjens WASSENAAR, volgt XIX.1
2. Christiaan - 1737-1807, tr. in 1757
3. Aachje - geb 1739

XIX.1 Job Arjens WASSENAAR, geb. St Jacobi Parochie 1731, overl. St Jacobi 
Parochie 13 april 1809, zoon van Arjen Christiaans WASSENAAR en Rinsje 
Jobs, ondertrouw/tr., St Jacobi Parochie 29 augustus 1756, Pietje Annes 
ZONDERVAN
kinderen:
1. Rinsje - 1756-1843
2. Neeltje - 1757-1833
3. Arjen - 1759 - 1759
4. Arjen - 1760-1825, tr. met Trijntje Tjebbes Boersma 
5. Anne Johannes - 1763-1811
6. Gerben - 1766-1831, tr. met Maartje Martens Kramer 
7. Trijntje - 1768-1832
8. Aagje - 1770-1847
9. Bindert Jobs - 1772-1772
10. Binnert Jobs WASSENAAR, volgt XX.1
11. Christiaan - 1774-1837, tr. met Neeltje Alberts Buuren
12. Jarig - 1776-1845

XX.1 Binnert Jobs WASSENAAR, ook bendert, doop St Jacobi Parochie 18 
september 1772, overl. Tzummarum 5 februari 1837, zoon van Job Arjens 
WASSENAAR en Pietje Annes ZONDERVAN, ondertrouw/tr.,, Antje Wymers 
BOURITIUS
kinderen:
1. Job Binderts - geb. 3 apr 1802, tr in 1837 met Eelkjen Bouwes Postma
2. Akke Binderts - 1804-1833, tr. in 1831
3. Pietje Binderts WASSENAAR, volgt XXI.1
4. Grietje Binderts - 1810-1874, tr. in 1843
5. Wiemer Binderts - 1813-1836
6. Aagje Binderts - 1816-1855, tr. in 1845 met Yede Jans Andringa 
7. Liefke Binderts - tr. in 1848 met Daniel La Fleur
8. Trijntje Binderts - geb. 11 sep 1821, tr. in 1848 met Ente Wiltjes 
Schaafsma

XXI.1 Pietje Binderts WASSENAAR, geb. St. Jacobiparochie 12 juli 1807, overl.
Oostbierum 17 november 1875, dochter van Binnert Jobs WASSENAAR en Antje 
Wymers BOURITIUS, tr. Rinse Rinses POSTHUMA
kinderen:
1. Trijntje Rinses POSTHUMA, volgt XXII.1
2. NN

XXII.1 Trijntje Rinses POSTHUMA, geb. Sexbierum 1847, dochter van Rinse 
Rinses POSTHUMA en Pietje Binderts WASSENAAR, tr. Thomas HOUTSMA
kinderen:
1. Antje - geb. rond 1866
2. Pietje HOUTSMA, volgt XXIII.1
3. Rinse Thomas - 1869-1910, tr. 1867 met Rinske P. Post

XXIII.1 Pietje HOUTSMA, geb. Barradeel 1862, overl. Het Bildt 22 mei 1933, 
dochter van Thomas HOUTSMA en Trijntje Rinses POSTHUMA, tr. Sjoerd 
(Sjoerds) DE VRIES
kinderen:
1. Trijntje - geb. 1884, tr in 1908 met Berend Wilhelm Witteveen 
2. Janke DE VRIES, volgt XXIV.1
3. Anna - geb 1892, tr met Jan de Vries 
4. Sjoerdtje - tr. in 1917 met Jan Quarre
5. Akke - geb. 1892, ngehuwd
6. Renske - overl op 25 mei 1894 oud 12 dagen
7. Renske - tr. in 1920 met Arjen de Ruiter
8. Sjoerd - overl. op 8 mrt. 1899 oud 7 maanden
9. Sjoerd - geb 1900, tr. in 1925 met Tjetje Bouma.
10. Benke - geb. 1903, tr 1982 met Rienk van der Ploeg
11. Aafien - geb. 1901, tr.in 1925 met Klaas Groot
12. Wilhelmina - geb 1905, tr. in 19.. met Arjen de Ruiter

XXIV.1 Janke DE VRIES, geb. St Jacobiparochie 19 september 1886, overl. 1952,
dochter van Sjoerd (Sjoerds) DE VRIES en Pietje HOUTSMA, tr. Johan VOORTMAN
kinderen:
1. Anna Margaretha - geb. Zaandijk 28 jan 1915
2. Johan Jan - geb. Zaandijk
3. Aart - Geb. Zaandijk
4. Sjoerd Berend Willem - geb Zaandijk
5. Corrie - Geb. Zaandijk
6. Pieternel Willemien VOORTMAN , volgt XXV.1
7. Johan Benjamin - geb. Zaandam 19 april 1932

XXV.1 Pieternel Willemien VOORTMAN , geb. Zaandijk 5 mei 1925, dochter van 
Johan VOORTMAN en Janke DE VRIES, tr. Albert RUBINGH
kinderen:
1. Doewe Johan Aart RUBINGH, volgt XXVI.1
2. Johan Jan Hendrik RUBINGH, volgt XXVI.2
3. Anna M. Joanne RUBINGH, volgt XXVI.3
4. Hendrik Frans Berend RUBINGH, volgt XXVI.4
5. Maria C. Rosemarie RUBINGH, volgt XXVI.5

XXVI.1 Doewe Johan Aart RUBINGH, Project manager, geb. Zaandam 31 juli 1946, 
zoon van Albert RUBINGH en Pieternel Willemien VOORTMAN , tr. Jisp 21 
november 1992, Simone Geertruida Cornelia LOS
kinderen:
1. Albert Jelger Pieter RUBINGH, geb. 21 juli 1993
2. Charlotte Margaretha Adriana RUBINGH , geb. 15 april 1996

XXVII.1. Albert Jelger Pieter (Jelle) RUBINGH, geb. 21 juli 1993

INDEX


Onze koninklijke familie heeft zoon Philips II van Wassenaer als voorouder:

 

II.2 Philips II VAN WASSENAER, Heer van Duvenvoorde, zoon van Philips I VAN 
WASSENAER
en Meilindes, ondertrouw/tr.,, Florentina Van Strijen
kinderen:
1. Arent van Duvenvoirde
2. Jan van Duvenvoirde, volgt III.2

III.2 Jan van Duvenvoirde, zoon van Philips II VAN WASSENAER en Florentina 
van Strijen, ondertrouw/tr.,, Onbekend
kinderen:
1. Philips Van Duvenvoorde, volgt IV.2

IV.2 Philips Van Duvenvoorde, Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland, 
zoon van Jan van Duvenvoirde en Onbekend, ondertrouw/tr.,, Elizabeth van 
Vyanen
kinderen:
1. Jan van Polanen, volgt V.2

V.2 Jan van Polanen, overl. 1342, zoon van Philips Van Duvenvoorde en 
Elizabeth van Vyanen, ondertrouw/tr.,, Catharina van Brederode
kinderen:
1. Jan II van Polanen, volgt VI.2

VI.2 Jan II van Polanen, Heer van de Leck en breda, Stadhouder van 
Zuid-Holland, overl. 1378, zoon van Jan van Polanen en Catharina van 
Brederode, ondertrouw/tr.,, Oda de Hornes
kinderen:
1. Jan III van Polanen, volgt VII.2

VII.2 Jan III van Polanen, Heer van de Leck, Breda, etc., overl. 11 augustus 
1394, zoon van Jan II van Polanen en Oda de Hornes, ondertrouw/tr.,, 
Odilia van Over-Salm
kinderen:
1. Jenne van Polanen, volgt VIII.2

VIII.2 Jeanne van Polanen, Vrouwe van de Leck, Breda, Geertruidenberg, 
Oosterhout, Roozendaal, etc.., geb. 1392, overl. 1445, dochter van Jan III 
van Polanen en Odilia van Over-Salm, ondertrouw/tr., 1404, Engelbert I van 
Nassau, Graaf van Nassau, Half-Dietz en Vianden
kinderen:
1. Jan IV van Nassau, volgt IX.2

IX.2 Jan IV van Nassau, Graaf van Nassau, Half-Ditz en Vianden, heer van 
Breda en de Leck, etc., geb. 1410, overl. 1475, zoon van Jenne van Polanen 
en Jenne van Polanen, ondertrouw/tr.,, Maria, gravin van Loon-Heinsberg
kinderen:
1. Jan V van Nassau, volgt X.2

X.2 Jan V van Nassau, Graaf van Nassau, Half-Dietz, heer van Breda etc., geb.
1455, overl. 1516, zoon van Jan IV van Nassau en Maria van Loon-Heinsberg, 
ondertrouw/tr.,, Elizabeth, landgravin van Hessen-Marburg
Kreeg in 1475 door deling met zin broer de Duitse bezittingen van het huis 
Nassau: Siegen, Dietz, Dillenburg, Hadamar, etc.
kinderen:
1. Willem (de Rijke) van Nassau, volgt XI.2

XI.2 Willem (de Rijke) van Nassau, Graaf van Nassau, Katzelnbogen, Vianden, 
Dietz, etc., geb. 1487, overl. 1559, zoon van Jan V van Nassau en 
Elizabeth van Hessen-Marburg, ondertrouw/tr.,, Juliana, gravin van 
Stolberg-Wernigerode
Kreeg door deling met zijn broer Hendrik al de Duitse erflanden van Nassau.
kinderen:
1. Jan VI (de Oude) van Nassau, volgt XII.2

XII.2 Jan VI (de Oude) van Nassau, Graaf van nassau, Katzelnbogen, Dietz, 
etc.., geb. 1536, overl. 1606, zoon van Willem (de Rijke) van Nassau en 
Juliana van Stolberg-Wernigerode, ondertrouw/tr., 1607, Elizabeth, 
landgravin van Leuchtenberg
Stadhouder van Gelderland, bracht in 1579 de Unie van Utrecht tot stand.
kinderen:
1. Ernst Casimir van Nassau, volgt XIII.2

XIII.2 Ernst Casimir van Nassau, Graaf van Nassau, Katzelnbogen en Dietz, 
etc., geb. 1573, overl. 1632, zoon van Jan VI (de Oude) van Nassau en 
Elizabeth van Leuchtenberg, ondertrouw/tr.,, Sophia Hedwig, hertogin van 
Brunswijk
Volgde in 1620 zijn broer Willem Lodewijk op als stadhouder van Friesland, 
Groningen en Drente.
kinderen:
1. Willem Frederik van Nassau-Dietz, volgt XIV.3

XIV.3 Willem Frederik van Nassau-Dietz, Vorst van Nassau-Dietz, Stadhouder 
van Friesland, Groningen en Drente, geb. 1613, overl. 1664, zoon van Ernst 
Casimir van Nassau en Sophia Hedwig van Brunswijk, ondertrouw/tr.,, 
Albertine Agnes, prinses van Oranje Nassau 
kinderen:
1. Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, volgt XV.3

XV.3 Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, Vorst van Nassau-Dietz, etc., erf 
stadhouder van friesland, geb. 1657, overl. 1696, zoon van Willem Frederik 
van Nassau-Dietz en Albertina Agnes van Oranje, ondertrouw/tr.,, Henriette 
Amalia, prinses van Anhalt Dessau
kinderen:
1. Johan Willem Friso van Nassau, volgt XVI.3

XVI.3 Johan Willem Friso van Nassau, Vorst van Nassau, Prins van Oranje (na 
1702), geb. 1687, overl. 1711, zoon van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz
en Henriette Amalia van Anhalt Dessau, ondertrouw/tr.,, Maria Louisa, 
Landgravin van Hessen Kassel 
kinderen:
1. Willem IV Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau, volgt XVII.3

XVII.3 Willem IV Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau, Erfstadhouder van 
alle Nederlandse gewesten, geb. 1711, overl. 1751, zoon van Johan Willem 
Friso van Nassau en Maria Louisa van Hessen Kassel, ondertrouw/tr.,, Anna, 
erfprinses van Engeland
kinderen:
1. Willem V van Oranje Nassau, volgt XVIII.3

XVIII.3 Willem V van Oranje Nassau, Prins van Oranje Nassau, Stadhouder van 
de Nederlandse gewesten , geb. 1749, overl. 1806, zoon van Willem IV Karel 
Hendrik Friso van Oranje-Nassau en Anna van Engeland, ondertrouw/tr.,, 
Frederika Sophia Wilhelmina, Prinses van Pruisen
Vluchte in 1795 naar Engeland
kinderen:
1. Willem I Frederik van Oranje , volgt XIX.3

XIX.3 Willem I Frederik van Oranje , Prins van Oranje-Nassau, etc., Koning 
der Nederlanden, geb. 1772, overl. 1843, zoon van Willem V van Oranje 
Nassau en Frederika Sophia van Pruisen, ondertrouw/tr.,, Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen
kinderen:
1. Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje, volgt XX.3

XX.3 Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje, Koning der Nederlanden, 
Groot-hertog van Luxemburg , geb. 1792, overl. 1849, zoon van Willem I 
Frederik van Oranje en Frederika Louise van Pruisen , ondertrouw/tr.,, 
Anna Palowna, grootvorstin van Rusland
kinderen:
1. Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje, volgt XXI.3

XXI.3 Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje, Koning der 
Nederlanden, groot-hertog van Luxemburg, etc., geb. 1817, overl. 1890, 
zoon van Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje en Anna Palowna van 
Rusland, ondertrouw/tr.,, Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van 
Waldeck en Pyrmont
kinderen:
1. Wilhelmina Helena Paulina Maria van Oranje, volgt XXII.3

XXII.3 Wilhelmina Helena Paulina Maria van Oranje, Koningin der Nederlanden, 
geb. 1880, overl. 1962, dochter van Willem III Alexander Paul Frederik 
Lodewijk van Oranje en Adelheid Emma van Waldeck Pyrmont, ondertrouw/tr.,, 
Hendrik Wladimir Albracht Ernst, hertog van Mecklenburg
kinderen:
1. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmia van Oranje, volgt XXIII.3

XXIII.3 Juliana Louise Emma Marie Wilhelmia van Oranje, Koningin der 
Nederlanden, hertogin van Mecklenburg, etc., geb. 1909, dochter van 
Hendrik van Mecklenburg en Wilhelmina Helena Paulina Maria van Oranje, 
ondertrouw/tr.,, Bernhard Leopold Frederik E J C K G P , prins van Lippe 
Biesterfeld
kinderen:
1. Beatrix van Oranje, volgt XXIV.3

XXIV.3 Beatrix van Oranje, Koningin der Nederlanden, prinses van Lippe 
Biesterfeld, etc, geb. 1938?, dochter van Bernhard van Lippe biesterfeld en
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmia van Oranje, ondertrouw/tr.,, Claus, 
jkhr von Amsberg

kinderen:
1. Willem Alexander
2. Johan Friso
3. Constantijn

XXV.1 Willem Alexander, Prins van Oranje  

 

In de meeste populaire werken en schoolboekjes wordt niet aangegeven hoe de
band tussen Nederland en het Huis Nassau tot stand kwam. Nog minder is 
bekend dat het Huis Wassenaer een wortel is waarop de boom van het Huis 
Nassau in Nederland kon groeien. Wanneer we echter de keten zien die H.M. 
de Koningin met Philips van Wassenaer verbindt, dan is het opvallend dat 
tussen koning Willem III en Philips v. W. slechts eenmaal een vrouwelijke 
schakel aanwezig is in een keten van 20 voorouders, die beiden van elkaar 
scheiden. 

Bron: De Friese Wassenaars 1400 - heden.

INDEX

 

 

==00==